۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

آدرس: کرمان ، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس  دانشگاه علوم پزشکی

تلفن تماس 03431325953

فاکس 03431325958

آدرس ایمیل health.thinktank@gmail.com​