۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

معرفی اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی کرمان

درراستای بیانات ارزشمند مقام معظم رهبري در خصوص نهضت علمي و نرم افزاري و بايدها و نبايدهاي اين حركت بالنده و عظيم، به نظر می رسد يكي از مهمترين راهكارهاي عملياتي كردن اين رهنمودهاي حكيمانه، تشكيل اتاق هاي فكر، در كنار مديران است. تاکید سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه بر ماهیت فرابخشی حوزه سلامت و لزوم یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارزشیابی برنامه ها، ضرورت ایجاد اتاق های فکر در دانشگاه های علوم پزشکی را خاطرنشان می سازد. به گونه اي كه در سازوكار اداری، در كنار هر رئیس دانشگاه ، بعنوان یک سیاستگذار سلامت، يك اتاق فكر نهادينه شده و ساختار آن در تشكيلات وجود داشته باشد تا هيچ مديري بدون مشورت و هماهنگي با اتاق فكر، اقدام به تصميم سازي و يا اجراي تصميمات متخذه ننمايد.

اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1388 با عنوان کانون تفکر سلامت استان با هدف اولیه تقویت ارتباط دانشگاه با استانداری کرمان و کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان تشکیل گردید و با تصویب آئین نامه در هیات رئیسه دانشگاه، فعالیت خود را بعنوان مرجع اصلی تامین خوراک فکری و تحلیل اطلاعات برای هیات رئیسه و هیات امنای دانشگاه، ادامه داد.

 

وظایف اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سياستگذاري به زبان ساده از سه بخش: گذشته پژوهی، شناسايي وضع موجود، شناسايي آينده هاي ممكن و مطلوب تشکیل می گردد و خروجی اصلی آن بیانیه سیاست است که نشان دهنده راه رسيدن از وضع موجود به آينده مطلوب می باشد. بنابراين تعريف مشخص مي شود كه سياستگذاري امري بسيار پيچيده و حساس است. در این راستا برخی از وظایف اتاق فکر دانشگاه عبارتند از

 

·