۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

معیارهای انتخاب اعضای کانون تفکر سلامت استان

انتخاب اعضای کانون تفکر سلامت استان بر اساس برخی از معیارهای اختصاصی و نیز معیارهای عمومی است. اصولا لحاظ این معیارها بسته به سازماندهی اعضای پیوسته و کلیدی کانون تفکر  و یا سازماندهی گروههای پشتیبانی و کارشناسی و تخصصی متفاوت خواهد بود. اولویت دهی به این معیارها در درجه اول توسط معتمدین پیوسته و رییس کانون تفکر و در مرحله نهایی توسط هیات امنای کانون تفکر صورت خواهد گرفت. این معیارهای قطعی و تجمیعی نبوده و ممکن است برای برخی از  معیارها تنها یک فرد خاص مدنظر قرار گیرد و این فرد فاقد سایر معیارها باشد. ضمنا معیارهای مذکور وابسته به شرایط زمانی و مصالح تشکیلاتی قابل تعدیل خواهند بود و عدم احراز معیارهای مذکور به معنی عدم امکان استفاده از توانمندیهای خاص افراد نیست و بصورت غیرپیوسته از مهارتهای کلیه افراد بهره گیری خواهد گردید.

معیارهای اختصاصی

1. سابقه اجرایی خصوصا در سمت رییس دانشگاه، معاون دانشگاه، مشاور و مدیران ارشد واحدهای تابعه دانشگاه

2. وابستگی سازمانی به یکی از مراکز علمی، تحقیقاتی، آموزشی و فناوری از قبیل دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا خصوصی

3. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس جهت اشتغال در بخشهای پشتیبانی و ترجیحا مقاطع تحصیلی بالاتر جهت عضویت پیوسته در بخشهای علمی

4.  تحصیل در رشته های علوم پایه پزشکی، علوم پزشکی و یا سایر رشته های فرابخشی حوزه سلامت و پایه حسب نیاز

5. دارا بودن سابقه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، بالینی در مراکز معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی

6. توانایی و سابقه برگزاری جلسات، کارگاه ها و  سمینار های آموزشی و انجام کارها به صورت تیمی و گروهی

7. برخورداری از مهارت های ارتباطی(کلامی، شنیداری و گفتاری) و قدرت استدلال و تحلیل

8. آشنایی و تسلط به فرآیندهای مدیریت کیفیت فراگیر از جمله TQM ، تعالی سازمانی، مهندسی مجدد فرایندها،EFQM و ...

9. دارا بودن سابقه (حداقل یک مورد)پیاده سازی تکنیک های نوین مدیریتی از جمله REENGEERING, TQM, EFQM, FMEA, FISH BONE PROBLEM SLOVING

10. دارا بودن سابق تدریس در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها

11. آشنایی و تسلط به فنون مختلف و شیوه های حوزه علم روش تحقیق و نیز تحلیل سیستمی

12. آشنایی با علوم آینده پژوهی و آینده نگاری و بهره گیری از شیوه های مذکور در پژوهش های انجام شده

13. توانایی برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی و سابقه انجام آن در سازمان های مرتبط

14. توانایی تحلیل و مساله یابی، روش یابی حل مساله، فرضیه دهی، آزمون و انجام قضاوت در مورد مسائل

15. آشنایی با مسائل و چالش های عمده نظام سلامت کشور و توانایی مقایسه و تطبیق نظام سلامت کشور با سایر کشورها

16. آشنایی با علم اقتصاد سلامت و فنون ارزشیابی اقتصادی فعالیت ها به ویژه در حوزه سلامت وتوانایی ارائه تحلیل اقتصادی از مسائل حوزه سلامت

17. آشنایی با علم رفتار سازمانی به ویژه فراگرد خلاقیت و نوآوری (ادراک، الهام، پرورش، خلق و نوآوری)

18. دارا بودن نگرش و دید کلان به مسائل و چالش های فرآروی نظام سلامت کشور و توان تحلیل و تفکر آینده نگر

19. مهارت در فنون تحریری و ویراستاری، آیین نامه نویسی و مقاله نویسی، ترجمه متون

20. آشنایی یا مهارت در فناوری ارتباطات و اطلاع رسانی IT به ویژه در حوزه سلامت

21. آشنایی با علوم رفتاری، جامعه شناختی و روانشناختی به ویژه در حوزه سازمانی

22. ................................................................  

معیارهای عمومی

1. دارای روحیه تعامل، همفکری، انضباط، تیم گرایی و تساهل در برقراری ارتباطات

2. عدم اشتهار به سوگیری­های جدی تشکیلاتی و جناحی (در موارد عضویت پیوسته در بخشهای حساس)

3. عدم اشتهار به تخلفات و رفتارهای سازمانی غیرمتعارف

4. عدم وجود تخلفات عمدی و بارز سازمانی و پرونده های انتظامی قطعی شده

5. امانتداری و حفظ محرمانگی اطلاعات نسبت به محتوای جلسات و نیز مستندات در دسترس

6.  ..........................................................................................