۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر


 

برگزاری جلسه مشترک دانشگاه کرمان با دانشگاههای علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان جهت تدوین سند درما...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
اولین جلسه مشترک با دانشگاههای علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان ( دانشگاه زاهدان، زابل و ایرانشهر) جهت تدوین سند درمان قطب جنوب شرق کشورتاریخ به مدت ۶ ساعت در اتاق فکر دانشگاه برگزار گردید.
برگزاری جلسه مشترک دانشگاه کرمان با دانشگاههای علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان جهت تدوین سند درمان قطب جنوب شرق کشور
برگزاری جلسه تحلیل آمارهای سازمان پزشکی قانونی استان کرمان مربوط به سال 1393
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جلسه تحلیل آمارهای سازمان پزشکی قانونی استان کرمان مربوط به سال ۱۳۹۳ با حضور جناب آقای دکتر آمیان رئیس محترم پزشکی قانونی استان و جناب آقای دکتر نخعی و نمایندگان محترم نیروی انتظام...
برگزاری جلسه تحلیل آمارهای سازمان پزشکی قانونی استان کرمان مربوط به سال 1393
برگزاری دومین جلسه مشترک دانشگاه کرمان با دانشگاههای علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان جهت تدوین سن...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
دومین جلسه مشترک دانشگاه کرمان با دانشگاههای علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان جهت تدوین سند درمان قطب جنوب شرق کشور در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۴ با حضور مسئولین و کارشناسان معاونت درمان دانشگاههای زاهدان و زاب...
برگزاری دومین جلسه مشترک دانشگاه کرمان با دانشگاههای علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان جهت تدوین سند درمان قطب جنوب شرق کشور
تدوین سند درمان استان کرمان تا سال ۱۴۰۴
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
سند درمان استان کرمان با همکاری مشترک اتاق فکر و معاونت درمان دانشگاه تدوین شد.
تدوین سند درمان استان کرمان تا سال ۱۴۰۴
برگزاری جلسه اجرایی نمودن سند درمان استان کرمان
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
جلسه اجرایی نمودن سند درمان استان کرمان ۱۷ بهمن ماه با حضور ریاست محترم دانشگاه و مدیر کل بیمه سلامت، مدیر کل بیمه سازمان تامین اجتماعی، معاون درمان دانشگاه و مدیران این معاونت و معاون توسعه مدیریت و ...
برگزاری جلسه اجرایی نمودن سند درمان استان کرمان
تدوین شماره ۱۷،۱۸ و۱۹ نشریه آب پ
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
شماره ۱۷ نشریه آ ب پ با موضوع مدیریت بر هوش های پرورش یافته، شماره ۱۸ نشریه با موضوع اخلاق و مدیریت و شماره ۱۹ نشریه با موضوع قرارداد روانی چاپ گردید. فایل الکترونیکی نشریه از طریق این سایت قابل دسترس...
تدوین شماره ۱۷،۱۸ و۱۹ نشریه آب پ
تدوین شماره ۱۳ و ۱۴ نشریه آ ب پ
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
شماره ۱۳ نشریه آ ب پ با موضوع گروه فکری در سازمانها و شماره ۱۴ نشریه با موضوع نقش رهبری در مدیریت دانشگاهها چاپ گردید. فایل الکترونیکی نشریه از طریق این سایت قابل دسترسی خواهد بود.
تدوین شماره ۱۳ و ۱۴ نشریه آ ب پ
تدوین شماره15و 16نشریه آ.ب.پ
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
شماره ۱۵ و ۱۶ نشریه آ ب پ با موضوع مدیریت تعارض (۱) و (۲) چاپ گردید. فایل الکترونیکی نشریه از طریق این سایت قابل دسترسی خواهد بود.
تدوین شماره15و 16نشریه آ.ب.پ