۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲ آذر   

دکتر سمیه نوری حکمت
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان

مسئولیت: رئیس هیئت اندیشه ورزی دانشگاه

 


سمیرا عمادی
کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مسئولیت: کارشناس هیئت اندیشه ورزی